ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ
Δικτυακός τόπος μνήμης, τιμής και αναγνώρισης προς ένα από τα πιο διορατικά, οξυδερκή και μαχητικά πνεύματα του 20ού αιώνα
-από τις εκδόσεις ΤΑ ΚΑΛΩΣ ΚΕΙΜΕΝA-

H TΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΚΩΝ

ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΒΙΩ

Μελέτη Κοινωνιολογική και Ψυχολογική, 1941

Μέσα σε λιγότερες από δεκαπέντε σελίδες ο Ε.Λ. σκιαγραφεί τολμηρά και αιχμηρά μια ομάδα ανθρώπων που όλοι συναντάμε γύρω μας, όχι με στόχο να την λοιδωρήσει ή να την περιφρονήσει αλλά αντίθετα, να της αναγνωρίσει ένα σημαντικότατο ρόλο.

Στο κλασικό αυτό έργο του ο Ε.Λ. ομαδοποιεί τους βλάκες σε μια ενιαία και επικίνδυνη κοινωνική κατηγορία την οποία αποπειράται να καταστήσει αντικείμενο της κοινωνιολογίας. Η μελέτη είναι γραμμένη με χιουμοριστικό ύφος, ωστόσο αυτό το χιούμορ «τσακίζει κόκαλα!» Τελικά, διαβάζοντας τις σελίδες αυτές είναι αδύνατον να μην εντοπίσει κανείς τη συμπεριφορά κάποιου «γνωστού» του και κάποιος πιο άτυχος ίσως... ενίοτε και του εαυτού του.

DE IMBECILLITATE

Τον τίτλο αυτό φέρει η επιστολή με την οποία απευθύνεται ο Ε.Λ. στην «Εφημερίδα των Ελλήνων Νομικών», το 1941, απαντώντας σε διάφορα σχόλια επί της μελέτης του. Εξίσου σημαντική και «κοφτερή» με την ίδια τη μελέτη, η επιστολή αυτή βάζει τα πράγματα στη θέση τους, παρέχοντας πλήθος επιστημονικών απαντήσεων, αιτιολογήσεων και τεκμηριώσεων στους επικριτές του. Περισσότερα

H πρώτη έκδοση της μελέτης περί βλακών

Εξώφυλλο α΄ έκδοσης της μελέτης

Aπό τον πρόλογο των «Βλακών»

... Επί του περιεχομένου του παρόντος δοκιμίου ουδεμίαν προεργασίαν γνωρίζω και συνεπώς δέον να κριθώ επιεικώς, ως πάντη στερούμενος «βοηθημάτων». Τολμώ εν τούτοις να φρονώ ότι τούτων ουδόλως παρίσταται ανάγκη, διότι αληθώς εξαιρετικώς μέγας είναι ο πλούτος του αμέσου κοινωνικού εμπειρικού υλικού και ελαχίστη η εκ της ελλείψεως γραπτών βοηθημάτων στενοχωρία του γράψαντος.
Ως προς την μέθοδον τέλος δέον να υπογραμμίσω, ότι κατεβλήθη ενδελεχής προσπάθεια, όπως αύτη είναι
αυστηρώς επιστημονική. Διότι πράγματι -ως ελπίζω ν' αποδειχθή- πλην των άλλων δεδικαιολογημένων αξιώσεων, τας οποίας δύνται να έχη παρά των λοιπών ατυχών συνανθρώπων η ευτυχής και παντοδύναμος κοινωνική κατηγορία, ήτις εξετάζεται ενταύθα, είνε και η αξίωσις ν' αποτελέση σοβαρώτατον θέμα σοβαρού επιστημονικού χειρισμού.
Θα έπρεπεν ίσως, εκ λόγων ευγνωμοσύνης προς τους αποτελούντας το θέμα της παρούσης μελέτης δυνάστας της ανθρωπότητος, ν' αφιερωθή αύτη εις αυτούς. Εκ λόγων δικαιοσύνης όμως αφιερούται -και ουκ επ' ελάχιστον προς διδαχήν των- εις τους δυναστευομένους: δηλονότι εις τους ευφυείς!

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ.: +30 210 7243474     Fax: +30 210 7243474    
info@kalwskeimena.com