ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ
Δικτυακός τόπος μνήμης, τιμής και αναγνώρισης προς ένα από τα πιο διορατικά, οξυδερκή και μαχητικά πνεύματα του 20ού αιώνα
-από τις εκδόσεις ΤΑ ΚΑΛΩΣ ΚΕΙΜΕΝA- ΤΑ ΚΑΛΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ-

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Λ.

Το βιογραφικό σημείωμα του Ευάγγελου Λεμπέση, με το οποίο επιλέγουμε να αρχίσουμε την βιογραφική του παρουσίαση, είναι γραμμένο από τα χέρια του και αφορά κυρίως τη μεταγυμνασιακή περίοδο της ζωής του και μέχρι την υποβολή της διδακτορικής του διατριβής προς έγκριση.

Ωστόσο, και μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό, ας δώσουμε συνοπτικά το χρόνο και χώρο της γέννησής του. Μύτικας Χαλκίδας, λοιπόν, το 1904 και η οικογένεια του Βασίλη και της Παναγιώτας Λεμπέση υποδέχεται το νέο μέλος της, τον Ευάγγελο Λεμπέση.

Ο λόγος τώρα στον ίδιο: ... «Περατώσας τας εν Αθήναις γυμνασιακάς μου σπουδάς, μετέβην τω 1920 εις Γερμανίαν, ένθα ενεγράφην εις το Πανεπιστήμιον της Φραγκφούρτης. Εσπούδασα επί 10ετίαν πολιτικάς, οικονομικάς και κοινωνικάς επιστήμας, επί 6 και ήμισυ έτη εν Γερμανία, επί 2 έτη εν Παρισίοις και επί εν και ήμισυ έτος εν Ιταλία».

Κύριος κλάδος εις ον ησχολήθην εις τας πανεπιστημιακάς μου σπουδάς και επί του οποίου έγραψα την διδακτορική μου διατριβήν, γενομένην δεκτήν υπό του καθηγητού μου Franz Oppenheimer είναι η Κοινωνιολογία. Αι λοιπαί σπουδαί εις τας οποίας επεδόθη, ήσαν, πλην της Κοινωνιολογίας, 2) η Φιλοσοφία, 3) η Ψυχολογία, 4) η Πολιτική Οικονομία, 5) η Δημοσιονομία, 6) Αρχαί Δημοσίου Δικαίου, 7) Συνταγματικόν Δίκαιον, 8) Διοικητικόν Δίκαιον, 9) Διεθνές Δίκαιον, 10) Ανθρωπολογία και Εθνολογία, 11) Κοινωνική Πολιτική, 12) Αγροτική Οικονομία και Αγροτική Πολιτική, 13) Επιστημονική Δημοσιογραφία.

Επιπροσθέτως ησχολήθην, εξ ιδίας προαιρέσεως, με την Ιστορίαν της Τέχνης, με την Ευρωπαϊκήν Λογοτεχνίαν, Ποίησιν και Κριτικήν και με την Ευρωπαϊκήν Δημοσιογραφίαν.

Επίσης κέκτημαι το Πανεπιστημιακόν δίπλωμα των Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών...

Μερικές από τις θέσεις όπου υπηρέτησε

Σταθμοί ζωής

Μύτικας Χαλκίδας, 1904

Γέννηση του Ευάγγελου Λεμπέση

Γερμανία, 1920

Έναρξη των σπουδών του, που διαρκούν έξη χρόνια στη Γερμανία, δύο στο Παρίσι και ενάμιση στην Ιταλία

Αθήνα, 1931

Γίνεται καθηγητής Κοινωνιολογίας στην Πάντειο Σχολή

Αθήνα, 1946

Γάμος με την Κλειώ Τσαλίκη

Αθήνα, 1962

Υποβάλλει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα: Συμβολή στην Κοινωνιολογία του Ελληνισμου

Αθήνα, 16 Μαϊου 1968

Θάνατός του, σε ηλικία 64 ετών, από υπερτασική εγκεφαλοπάθεια

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ.: +30 210 7243474     Fax: +30 210 7243474    
info@kalwskeimena.com