ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ
Δικτυακός τόπος μνήμης, τιμής και αναγνώρισης προς ένα από τα πιο διορατικά, οξυδερκή και μαχητικά πνεύματα του 20ού αιώνα
-από τις εκδόσεις ΤΑ ΚΑΛΩΣ ΚΕΙΜΕΝA-

ΜΕΛΕΤΕΣ

(Οι κυριότερες - κατά τον ίδιο)

 • Έννοια και τύπος του τραγικού

 • Τι είναι Κοινωνιολογία

 • Περί Κοινωνιολογίας και άλλων τινών

 • Η Έννοια της Δημαγωγίας

 • Γένεσις και τύπος του Τραγικού

 • Κόμματα και τάξεις

 • Αρχαί και συμπράξεις

 • Η αγωνία του Γερμανικού πνεύματος

 • Οι παράγοντες των γερμανικών εκλογών

 • Ευρωπαϊκαί Ευθύναι

 • Το πείραμα Ρούζβελτ

 • Ο Τραστοκαρτελλικός Καπιταλισμός

 • Σύγχρονα προβλήματα του καπιταλισμού

 • Κοινωνία και Κράτος

 • Η κοινωνική μόρφωσις των Ελλήνων

 • Η εποχή των μεγάλων αποφάσεων διά την τύχην του κόσμου

 • Κομμουνισμός

 • Το οικονομικόν μέλλον της χώρας

 • Βενιζέλος (Κοινωνικοψυχολογική μελέτη)

 • Το νέον ρωσσικόν Σύνταγμα

 • Βενιζελισμός και Αριστερισμός

 • Ρωσσία

 • Αι Βαλκανικαί Διασκέψεις

 • Κοινωνία και Κοινότης του Ferdinand Toennies

 • Η Κοινωνία και ο Ποιητής

 • Η «παρακμή της Δύσεως» του Oswald Spengler

 • Περί Ακαδημιών

 • Το πνεύμα των Ολυμπιάδων

 • Η τεραστία κοινωνική σημασία των βλακών εν τω συγχρόνω βίω
  (μελέτη κοινωνιολογική και ψυχολογική, εκδοθείσα εις βιβλίον)

 • To έργον του Ζαχ. Παπαντωνίου (κοινωνικοψυχολογική μελέτη)

 • Ζαχ. Παπαντωνίου (Η ζωή της κλεισμένης ψυχής) - Νεκρολογία

 • Η τελευταία σελίς... (Νεκρολογία Νίκου Θηβαίου)

 • Η κοινωνική θέσις του Αγροτικού Κόσμου

 • Τι είναι και τι θέλει ο Μαρξισμός

 • 10 μαθήματα για το Μαρξισμό και τον Κομμουνισμό

 • Ο Ιστορικός Υλισμός (Ανάλυσις και Κριτική)

 • Η «πάλη των τάξεων»

 • Ψυχολογία του Κομμουνισμού. Ι. Ο φανατικός, ΙΙ. Ο Διανοούμενος ΙΙΙ. Η πολιτική του Κομμουνισμού

 • Μορφαί και φάσεις της ιδιοκτησίας- Η στατική ιδιοκτησία εδάφους

 • Η θεωρία της εξαθλιώσεως

 • Περί φιλελευθερισμού, παρεμβατισμού και άλλων τινων • ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

 • Ελεύθεροι ξερριζωμένοι (με το ψευδώνυμο Π. ΘΝΗΤΟΣ)

 •  

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Τηλ.: +30 210 7243474     Fax: +30 210 7243474    
  info@kalwskeimena.com